Paslaugos ir kainos
 • Kalbos ir kalbėjimo tyrimas ir vertinimas;
 • Kalbos vertinimo išvadų ir rekomendacijų teikimas;
 • Garsų tarimo sutrikimų įveikimas;
 • Kalbos ugdymas, žodyno plėtimas, girdimosios atminties, dėmesio lavinimas;
 • Rišliosios kalbos ugdymas;
 • Skaitymo, rašymo  sutrikimų įveikimas;
 • Dėl įvairių priežasčių prarastų kalbinių gebėjimų atstatymas;
 • Kalbos ritmo bei tempo sutrikimų (pvz. mikčiojimas) sušvelninimas/įveikimas;
 • Konsultavimas, rekomendacijų ruošimas;
 • ABA terapijos taikymas logopedinėje praktikoje;
 • Autistiškų vaikų įgūdžių vertinimas;
 •  Mišrų raidos sutrikimą turinčių vaikų įgūdžių vertinimas;
 • Ergoterapeuto vertinimas;
 • Ergoterapeuto individualaus plano sudarymas ;
 • Ergoterapeuto paslaugos.

PASLAUGŲ KAINOS

Pirminė logopedo konsultacija ( 1- 1,5 val.): 100

Pirminė logopedo konsultacija trunkanti iki 2 val. ( 1.5- 2 val.): 130

Pirminės konsultacijos išvada raštu 35

Individualios logopedo – spec.pedagogo pratybos (45 min. ): 45

Terapeuto pratybos su elgesio korekcija (1 val.): 60

Individualios neuropsichologo pratybos ( 50 min.): 45

Neuropsichologo individualaus mokymosi plano sudarymas 60

Ergoterapeuto pirminis vertinimas pristatomas raštu 3 d. po vertinimo ( 1 val. ): 50

Ergoterapeuto individualaus plano sudarymas: 50

Ergoterapeuto pratybos 45 min.:  45

Kineziterapeuto užsiėmimai 1 val.: 45