Paslaugos ir kainos
  • Kalbos ir kalbėjimo tyrimas ir vertinimas;
  • Kalbos vertinimo išvadų ir rekomendacijų teikimas;
  • Garsų tarimo sutrikimų įveikimas;
  • Kalbos ugdymas, žodyno plėtimas, girdimosios atminties, dėmesio lavinimas;
  • Rišliosios kalbos ugdymas;
  • Skaitymo, rašymo įgūdžių vertinimas, sutrikimų įveikimas;
  • Dėl įvairių priežasčių prarastų kalbinių gebėjimų atstatymas;
  • Kalbos ritmo bei tempo sutrikimų (pvz. mikčiojimas) sušvelninimas/įveikimas;
  • Konsultavimas, rekomendacijų ruošimas;
  • Nukreipimas pas kitus specialistus (glaudžiai bendradarbiaujame su Vilniaus miesto Pedagogine psichologine tarnyba).

PASLAUGŲ KAINOS

Individualios pratybos 30