Paslaugos ir kainos
 • Kalbos ir kalbėjimo tyrimas ir vertinimas;
 • Kalbos vertinimo išvadų ir rekomendacijų teikimas;
 • Garsų tarimo sutrikimų įveikimas;
 • Kalbos ugdymas, žodyno plėtimas, girdimosios atminties, dėmesio lavinimas;
 • Rišliosios kalbos ugdymas;
 • Skaitymo, rašymo  sutrikimų įveikimas;
 • Dėl įvairių priežasčių prarastų kalbinių gebėjimų atstatymas;
 • Kalbos ritmo bei tempo sutrikimų (pvz. mikčiojimas) sušvelninimas/įveikimas;
 • Konsultavimas, rekomendacijų ruošimas;
 • ABA terapijos taikymas logopedinėje praktikoje;
 • Autistiškų vaikų įgūdžių vertinimas;
 •  Mišrų raidos sutrikimą turinčių vaikų įgūdžių vertinimas;
 • Ergoterapeuto vertinimas;
 • Ergoterapeuto individualaus plano sudarymas ;
 • Ergoterapeuto paslaugos.

PASLAUGŲ KAINOS

Pirminė logopedo konsultacija    (1 val.-1,15 min.) : 90

Individualios logopedo-terapeuto pratybos (45 -60 min) :35-50 

Ergoterapeuto pirminis vertinimas pristatomas raštu 3d. po vertinimo ( 45-60 min): 50 

Ergoterapeuto individualaus plano sudarymas,: 50 

Ergoterapeuto pratybos 45 min. :  30